Funkční mapa systému ADVANTA

Hlavním cílem systému ADVANTA je podpora efektivity a činnosti celé organizace. Primárním záměrem je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia, ale díky otevřené architektuře systému a jeho širokým možnostem konfigurace je možné dále rozšiřovat funkčnost novým potřebám organizace. Tento přístup nabízí mnoho výhod:

  • rychlost prvotní implementace
  • minimum prvotních nákladů
  • postupná škálovatelnost celého řešení
  • nesvázanost možnostmi nebo vlastnostmi příliš komplexních firemních systémů
  • postupný růst celého řešení s potřebami, úrovní integrace a akceptace v organizaci

Funkční mapa nabízí přehled oblastí, ve kterých je možno systém ADVANTA úspěšně nasadit a provozovat, a to včetně doprovodného implementačního know-how. Za jednotlivé funkční moduly již nic navíc neplatíte. Buď si je sami nakonfigurujete, nebo si nás za tímto účelem přizvete.

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme či poradíme

Obchodní oddělení |