Finanční nebo investiční služby

Finančnictví je jedno z nejrychleji rostoucích odvětví. Velká konkurence ale nepřipouští chybné projekty. Podmínkou úspěchu je schopnost rychle a efektivně reagovat na změny, adaptovat vnitřní procesy s minimem komplikací a rozhodovat se v kontextu celé organizace. Systém ADVANTA ve finanční nebo investiční společnosti primárně řeší následující typické oblasti.

Podpora strategického řízení

Vytvoření strategické mapy určí priority rozvoje finanční instituce a ty naváže na konkrétní projekty. Díky tomu bude i velmi komplexní nebo detailní projektové portfolio neustále směrované k naplnění dlouhodobých cílů organizace.

Systém ADVANTA zohlední závislosti jednotlivých projektů a odvodí případné implikace na zdroje, termíny nebo jejich odchylky. V manažerské úrovni tak poskytne dostatečný přehled a přesto bude velmi úzce spjat s detailním pohledem projektového manažera.

Řízení projektů i jejich rizik v reálném čase

Řízení projektů v systému ADVANTA je narozdíl od běžných způsobů neustále aktuální. Nedochází k jednorázovému schválení projektového harmonogramu a následné improvizaci při prvních změnách projektu. Změny jsou distribuovány v reálném čase všem členům týmu. Vaše projekty tak budou stále aktuální a pod naprostou kontrolou.

V dlouhodobém pohledu systém dokáže sledovat odchylky od základního plánu, optimalizovat návaznosti na další projekty a zdroje nebo analyzovat kde docházelo ke zpoždění. To vede společně s definicí projektových rolí a jejich svázání s konkrétními vlastníky k lepší osobní odpovědnosti zaměstnanců za jednotlivé projektové etapy. Stejným způsobem lze analyzovat i vyhodnocovat rizika.

Idea management

Registrujte nápady a podněty zaměstnanců. Systém ADVANTA je pro to ideálním nástrojem. Návrhy na změny a jejich vyhodnocení se evidují do jediného prostoru, lze z nich kdykoli vytvořit potřebné úlohy nebo celé projekty bez ztráty kontextu.

Systematický přístup k podnětům nejen výrazně podpoří angažovanost vašich zaměstnanců, ale povede také k lepším a atraktivnějším produktům pro vaše zákazníky.

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme či poradíme

Obchodní oddělení |