Jakým zprovozním ADVANTU ve firmě?

ADVANTA může být zprovozněna na vlastní infrastruktuře nebo jako cloudová služba. Samotná instalace systému je obvykle doprovázena implementačními službami, které zajistí, že dojde ke správnému sladění procesů a pracovních postupů, nejlépe v souladu s projektovými standardy a metodikami. Součástí implementace systému ADVANTA ve firmách jsou proto i poskytované implementační služby. Lze je rozdělit do tří oblastí.

Podpora business analytika

Konzultace v průběhu pilotního provozu, podpora při nastavení metodik a procesů, jejich přenesení do systému ADVANTA, následná podpora při postupném „usazování“ systému v organizaci. Tato služba je zejména validní v prvním roce provozu systému ADVANTA v organizaci, kdy se postupně "ladí" správné nastavení systému a procesů. Potřeba této služby je daná zejména maturitou projektových metodik v organizaci. Čím pokročilejší využití projektových standardů, tím jasnější zadání požadavků na systém ADVANTA a tím také menší potřeba analyzovat pracovní postupy a systematizovat je do projektových metodik.

Technická podpora

Zahrnuje služby nezbytné pro zprovoznění systému v organizaci, zejména instalaci systému, technickou konfiguraci, aktualizace v prvním roce provozu, příp. řešení technických událostí při provozu systému. Je nutná zejména v případě, pokud se rozhodnete systém integrovat s ostatními aplikacemi ve vašem podniku (např. účetní systém, ERP apod.).

Service desk

Tato služba je poskytována automaticky s produktem ADVANTA a zajišťuje podporu provozu infrastruktury (zálohování, kontrola logu, změny konfigurace apod.) a řešení obecných incidentů při provozu systému.

Potřebu jednotlivých služeb při zavádění systému ADVANTA do organizace s vámi prokonzultujeme v průběhu pilotizace nebo její přípravy. Rozsah i podmínky těchto služeb budou vždy řešeny individuálně.

Kontaktujte nás pokud máte zájem o předběžnou cenovou nabídku spojenou s implementačními službami.

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme či poradíme

Obchodní oddělení |