Jak ADVANTA podpoří firmy nebo oddělení poskytující IT služby?

Charakteristika

 • Firmy zabývající se profesionálním outsourcingem služeb, vývojem software, inženýrské společnosti nebo jednotlivá IT oddělení firem a podniků.
 • Realizace projektů dle podnikatelského záměru s předem stanovenými prioritami bez zohlednění návazností různých aktivit.
 • Realizace široké škály projektů – integrace systémů, rozvoj stávajících IS, vytváření nových systémů nebo nástrojů různých velikostí.
 • Základní zdroje lze v případě nedostatku vlastních zaměstnanců zastoupit externími dodavateli.

Typické problémy 

 • Nemožnost pohledu na všechny projekty a jejich průběžný stav nebo rozpočet.
 • Složitost kontroly dodavatelů poskytujících výkazy v různých formátech.
 • Nutnost řízení zdrojů v rámci projektových i neprojektových úkolů.
 • Slabá účast obchodního oddělení v projektech, od běžných manažerů až po vrcholové vedení (a z toho plynoucí potřeba častého reportingu různým stranám).
 • Složitost provázání výsledků projektů s celkovou obchodní strategií.

Řešení

 • Vedení projektů, aktuálních problémů a servisních požadavků v jediném systému.
 • Využití společných zdrojů – vlastních i externích zaměstnanců, plánování a sledování času.
 • Vytvoření servisního přístupu pro ostatní oddělení firmy za účelem registrace a sledování průběžného stavu projektů nebo změnových požadavků.
 • Zjednodušení reportingu jednotlivým business ownerům.
 • Sladění jednotlivých kroků s celkovou strategií firmy.

V případě firem fungujících jako dodavatelé na vývojové nebo integrační projekty je ADVANTA navíc vynikajícím rozhraním na reporting stavu (milníků a nákladů projektů) vůči svým odběratelům. ADVANTA se tak stává rozhraním pro výměnu informací i kdykoli přístupným on-line systémem pro účely podpory.

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme či poradíme

Obchodní oddělení |