Příklady řešených oblastí

ADVANTA pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení umožňuje efektivněji dosáhnout vytyčených cílů a usnadnit realizaci stanovených obchodních aktivit nebo firemních strategií.

Správa projektů a projektového portfolia

  • Kompletní životní cyklus projektu, vytváření projektových šablon, průběžný monitoring projektů, vyhodnocení úspěšnosti, projektový archiv.

Příprava podkladů pro veřejné zakázky

  • Procesní workflow napříč celou firmou. Delegace úkolů, spolupráce na přípravě dokumentů, revizní a schvalovací postupy.

Dokumentové firemní workflow

  • Příjem poptávek, zápis do registru, distribuce odpovědným oddělením a průběžné sledování postupu příprav.

 Zhodnocení investičních záměrů

  • Klasifikace budoucích záměrů dle rozpočtových kritérií, vyhodnocení rizik a přínosů, vícekolové schvalování.

Dokumentový sklad pro celou firmu

  • Veřejné dokumenty jsou přístupné nejen zaměstnancům, ale po udělení přístupu také externím partnerům.

Platforma pro výběr dodavatelů

  • Sběr informací o dodavatelích, adresář kontaktů, externí přístup k projektovým podkladům, výměna elektronických dokumentů a jejich případné následné vyhodnocení a schvalování.

Jednotlivé obory jsou v podrobnějším detailu rozpracovány níže pod příslušnými odkazy v menu Oborová řešení.

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme či poradíme

Obchodní oddělení |