Jak ADVANTA podpoří firmy zabývající se profesionálními službami?

Charakteristika

 • Projektové aktivity související s profesionálními službami (poradenství, audit, právní a IT služby).
 • Projekty jsou realizovány kvalifikovanými zaměstnanci. Celkové náklady na projekt jsou tedy závislé na časovém výkazu a efektivním využívání času v průběhu projektu.
 • Zdroje projektů, jak interní tak externí, mohou přidávat smlouvy. Vyhodnocování služeb pro zákazníka je vázáno na počet odpracovaných hodin na projektu samotném.
 • Cena projektu se generuje na základě interní ceny specialistů.

Typické problémy

 • Informace o potenciálních transakcích, různě geografické rozmístění projektů a jejich ukládání v různých informačních systémech. 
 • Ztrátový čas na komunikaci, zejména při řízení geograficky vzdálených projektů.
 • Složitost plánování a analýz dostupnosti zdrojů, jakož i jejich nákladů a využití.
 • Vyžadována evidence odpracovaných hodin zaměstnanců v podobě výkazu prací v návaznosti na postupné plnění projektového plánu.
 • Chybějící záznam komunikace při interakci se zákazníkem – od plánování a řízeníprojektu, až po vyhodnocení finančního průběhu projektu.

Řešení

 • Vedení obchodních informací, projektů i technické dokumentace v jediném informačním systému.
 • On-line připojení zákazníků a externích spolupracovníků do projektového portálu na bázi sociální sítě.
 • Využití společných zdrojů – vlastních i externích zaměstnanců, plánování a sledování času.
 • Získání objektivního náhledu na všechny složky portfolia (grafy, výkonnost, rozpočet, veřejné zakázky, zdroje).

Detailní popis řešení naleznete v  tématické brožuře (5 MB, Adobe Acrobat dokument).

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme či poradíme

Obchodní oddělení |