Jak ADVANTA podpoří projektové a výzkumné organizace?

Charakteristika

 • Možnost provádění jakýchkoli projektů dle potřeb zákazníka (konstrukčních, výzkumných, strojírenských, průzkumů apod.).
 • V průběhu realizace projektu připadá mnoho úkonů na individuální pracovníky. Náklady na lidské zdroje určují hlavní část nákladů na projekt.
 • Kvalitu realizace projektu ovlivňuje výběr specialistů. Musí být schopni správně naplánovat čas projektu, akumulovat své znalosti a řídit odborníky z různých oddělení při řešení složitých problémů.
 • Dlouhodobé obchodní projekty, velké projekty, vedení interakčních záznamů s projektovým cyklem od tří měsíců do několika let.

Typické problémy

 • Informace o potenciálních transakcích, různě rozmístění projektů a poté jejich ukládání v rozdílných informačních systémech.
 • Nevhodná propojení systému řízení projektů s elektronickým úložištěm projektové dokumentace.
 • Složitost plánování a analýz dostupnosti zdrojů, jakož i jejich nákladů a využití.
 • Je vyžadována evidence odpracovaných hodin zaměstnanců v podobě výkazu prací v návaznosti na postupné plnění projektového plánu.

Řešení v systému ADVANTA

 • Vedení obchodních informací, projektů i technické dokumentace v jediném informačním systému.
 • Využití společných zdrojů – vlastních i externích zaměstnanců, plánování a sledování času.
 • Propojení řízení technické dokumentace, harmonogramu projektů a ukládání projektové dokumentace do jediného systému.
 • Získání objektivního náhledu na všechny složky portfolia (grafy, výkonnost, rozpočet, veřejné zakázky, zdroje). 

Podrobnější informace k řízení společností s projektovým cyklem výroby naleznete v  tématické brožuře (5 MB, Adobe Acrobat dokument).

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme či poradíme

Obchodní oddělení |