Jak ADVANTA podpoří řízení projektové kanceláře?

Postupný vývoj středních a velkých podniků vede ke zvýšení celkového počtu projektů a společně s tím roste i jejich komplexita. Společnosti zpravidla mají několik typů projektů, ať už krátkodobých, nebo dlouhodobých, ve kterých využívají vlastní nebo externí zdroje.

Přehledný stav projektového portfolia na jeden pohled - ukázka grafického výstupu systému ADVANTA.

S rostoucí komplexitou je stále obžížnější udržet přehled a sledovat stav právě realizovaných projektů. Zvyšuje se tak riziko neúspěchu projektů, a to ať v rovině manažerské, tak v rovině realizační. Řešením proto v mnoha případech je zavedení informačního systému, který potřebnou komplexitu udrží pod kontrolou.

Zavedení systému ADVANTA v organizaci s projektovou nebo virtuální projektovou kanceláří přinese následující výhody:

  1. Vytvoří jednotný informační prostor pro spolupráci a společnou komunikaci mezi všemi účastníky projektu, řízeného ať už klasickou nebo virtuální projektovou kanceláří.
  2. Běžný člen projektového týmu okamžitě ocení podporu při výkonu svěřených úloh nebo naplnění očekávání jemu definovaných rolí.
  3. Viditelnost návazností a řešených témat výrazně urychluje orientaci v projektu a usnadňuje tak samotný delivery proces.
  4. ADVANTA zprostřekovává jednotnou verzi skutečného stavu všem účastníkům projektu, bez rozdílu jejich role v projektu.
  5. Jednotný informační systém výrazně posílí standardizaci projektového řízení a používaných metodik. To v dlouhodobém efektu vede ke snížení rizik.
  6. ADVANTA je dostatečně dimenzována na to, aby zvládla postupně růst s organizací. Okruhy projektů lze neustále rozšiřovat.
  7. Výkaznictví odvedené práce se stává velmi jednoduchou činností (i s případnou návazností na odměňování zaměstnanců).
  8. I jednomu členu projektové kanceláře ADVANTA snadno umožní monitorovat průběh mnoha projektů naráz.
  9. Celkové zaměření systému ADVANTA na firemní strategii a široké možnosti "top-down" pohledů na projektové portfolio umožňují udržet pozornost na strategické iniciativy než na parciální problémy jednotlivých projektů.
  10. Systém ADVANTA podpoří růst a význam projektové kanceláře každé firmy.

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme či poradíme

Obchodní oddělení |