Řízení projektů ve státní správě nebo veřejných organizacích

Systém ADVANTA umožňuje vytvářet automatizované postupy pro řízení rozvojových projektů nebo inovačních programů. Je navržen tak, aby podpořil všechny fáze životního cyklu takových projektů a průběžně sledoval postup příprav i dodržení termínů v realizaci.

ADVANTA při nasazení v inovačním programu umožňuje:

 • Vytvářet strukturu cílového programu pro každou typizovanou činnost s možností využití šablon.
 • Zohlednit rozpočet aktivit s rozdělením podle zdrojů financování (státní rozpočet, rozpočty obcí, regionální rozpočty, mimorozpočtové aktivity).
 • Definovat kvantitativní i kvalitativní kontrolní indikátory.
 • Koordinovat schvalovací procesy spojené ať už s přípravou nebo realizací projektů.

V průběhu realizace ADVANTA zjednodušuje:

 • Vykazování času uživatelů strávených realizací programu nebo projektu, a to včetně návaznosti na účtování.
 • Vytváření kontrolních výstupů nebo situačních zpráv, včetně porovnání odchylek od původních milníků projektů.
 • Sledování finančního průběhu programu v rámci plánu na čerpání finančních prostředků.

Při analýze účinnosti rozvojových programů ADVANTA pomáhá:

 • Monitorovat korelaci programových rozpočtů s původním plánem.
 • Vyhodnocení kontrolních indikátorů u aktuálních programů (i zpětně), kalkulace efektivity programů nebo kvantifikace jejich přínosů.
 • Sledování a v případě potřeby přesměrování rozpočtů.
 • Flexibilní generování výkazů, průběžných stavových zpráv nebo přehledných grafů.

Obecné přínosy systému ADVANTA ve státní správě nebo veřejných organizacích:

 • Zvýšení efektivity při správě výdajů na rozvojové programy. Cílené rozpočtování dle druhů projektových sponzorů.
 • Při změnách programových podmínek nebo strategických cílů výrazně urychluje zohlednění změn při plánování nebo realizaci programů.
 • Zvýšení kvality informací o programech, jejich průběhu i o možných problémech.
 • Efektivizace nákladů na lidské zdroje v průběhu realizace programů.
 • Zvýšení interakce jednotlivých zainteresovaných stran, jednotná datová báze přístupná pro všechny.

Přínosy systému pro jednotlivé organizační role:

Správa kraje nebo regionu

 • Vypsání nových rozvojových programů a jejich automatická distribuce na podřízené instituce.
 • Členění programů dle správní logiky přizpůsobené na míru dané oganizaci.
 • Kompletní přehled o problematických bodech programů, zpožděních nebo komplikacích při realizaci.

Finanční dohled nad programy:

 • Snadná "what-if" analýza skladby programů a využití finančních prostředků.
 • Kontrola průběžné realizace programů z pohledu finančního čerpání.
 • Transparentní stav dat a jednotný stav informací pro všechny účastníky programů.

Projektový management:

 • Sledování lhůt, včasná upozornění při zpoždění milníků.
 • Kontrola realizace programu a průběžné sledování klíčových ukazatelů.
 • Transparentní způsob eskalace a historie projektové komunikace s nadřízenými institucemi.

Řešitelé:

 • Kompletní informace o zadaných úkolech a termínech plnění.
 • Výkaz času práce na projektech.
 • Rychlá výměna informací s ostatními zůčastněnými.
 • Přístup do znalostní báze.

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme či poradíme

Obchodní oddělení |