Jak ADVANTA podpoří stavební společnosti?

Typické problémy v oblasti řízení stavebních projektů

  1. Informace o potenciálních transakcích (nabídkách, výběrových řízeních, apod.) nejsou zpracovány do termínu určeného zadávacími podmínkami, respektive nebyl dostatek času nebo kapacit na účast ve výběrových řízeních a společnost tak ztratila potenciální obchodní příležitosti.
  2. Informace o stavu projektů jsou roztroušené a uložené v různých informačních systémech, např. e-mailu, instant messagingu nebo na různorodých elektronických úložištích. Vedení společnosti ve výsledku nemá jasnou představu o konkrétním průběhu projektů.
  3. Zejména při řízení geograficky roztroušených projektů se projevuje komunikace jako časově velmi náročná a také se snižuje účinnost rozhodování. 
  4. Často není jasné, kdo a jaké problémy v rámci jednoho projektu řeší, chybí rozdělení odpovědnosti ke konkrétním úkolům projektu. 
  5. Složitost plánování a analýz dostupnosti zdrojů, jakož i jejich využití a celkových nákladů.
  6. Není systematicky uchovávána projektová historie ve všech fázích životního cyklu projektu – od prodeje až po podporu.
  7. Neexistuje přehledný celkový finanční výkaz portfolia projektů – finanční plánování se stává obtížným.
  8. Vedoucí projektu nepřijme ukončení projektu, dokud nároky ze strany zákazníka nebudou schváleny jím samotným.

Mapa procesů, které mohou být automatizovány pomocí systému ADVANTA

ADVANTA může zahrnovat hlavní i podpůrné procesy organizace věnované realizaci stavebních projektů.

Detailní popis řešení naleznete v  tématické brožuře (1.4 MB, Adobe Acrobat dokument).

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme či poradíme

Obchodní oddělení |