Strategické plánování a řízení podniku

Zavádění, účinné řízení změn a jejich sladění s firemní strategií je klíčovým předpokladem stabilního vývoje firmy. Systém ADVANTA je tím správným nástrojem, který umožňuje efektivně sjednotit dílčí změnové projekty s celkovou strategií. Je připraven pokrýt celé portfolio událostí spojených s přípravou, definicí a zaváděním vašich projektů. Umožňuje jejich provázání na dlouhodobé firemní cíle a také se stará, abyste v každém okamžiku měli dokonalý přehled o aktuálním vývoji vaší vize.

Jednou z funkcí ADVANTY je například pokročilý vizuální editor, který slouží jako elektronický flip-chart pro vás a vaše spolupracovníky. Zakreslete vaší vizi a transformujte ji do jednotlivých projektových zadání. Zohledněte i návaznosti a kapacity vašich zdrojů. Jedině tak bude vývoj vaší strategie pod naprostou kontrolou.

Klíčové přínosy nástroje ADVANTA

  • Shromáždění nápadů, zlepšovacích návrhů vašich zaměstnanců nebo komentářů k podnikovým procesům na jediném místě.
  • Vizualizace firemní budoucnosti, ať už formou motivačních cílů, nebo přehledných „akčních plánů“.
  • Vytváření strategických vývojových plánů a jejich přímé začlenění do organizační struktury a projektových úloh firmy.
  • Správa organizačních a rozvojových projektů na jednom místě, transparentně a dostupně pro všechny účastníky procesů.
  • On-line diskuse včetně archivu.
  • Sledování stavu organizačních projektů v reálném čase.
  • Zapojení co nejširšího okruhu spolupracovníků bez dodatečných nákladů.

Detailnější informace o tomto tématu naleznete v  produktovém listu (643.8 kB, Adobe Acrobat dokument).

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme či poradíme

Obchodní oddělení |